مادامی که احراز هویت اولیه و تکمیلی شما تایید نگردد، مجوز خرید در سایت را نخواهید داشت. این فرایند به دلیل استعلام از ثبت احوال و دیگر مراجع ذی صلاح ممکن است تا 24 ساعت به طول انجامد، به محض اطلاع از جواب استعلام شما، پیامی در خصوص احراز و یا عدم احراز شما برایتان پیامک خواهد شد.

مجددا تاکید می گردد شما باید هر دو فرم احراز هویت اولیه و احراز هویت تکمیلی را دقیق و کامل تکمیل فرمایید.

این فرم درحال حاضر در دسترس نیست.